Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
QR-kode
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder fra marts 2019 gruppebehandling

Vedvarende bekymringer om dit barns helbred?

Medvirk i forskningsprojekt

Vis din angst
 
CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge
Psykologisk Institut, Århus Universitet

CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge på Psykologisk Instituts tilbyder behandling til børn og unge med angstproblematikker og andre psykiske lidelser i aldersgruppen 7 – 17 år.

Børnetegning af to små pigerHvad består CEBU’s behandling af?
CEBU (tidligere Angstklinikken) har siden 2009 haft over 500 børn og unge i behandling. CEBU er således blandt de førende i Danmark inden for forskning i behandling og forebyggelse af angstlidelser hos børn og unge og står for afprøvningen og udbredelsen af de evidensbaserede Cool Kids programmer i Danmark. Siden 2017 har CEBU udvidet sit forskningsfelt, bl.a. med projektet Back2School, hvor børn og unge med bekymrende skolefravær er i fokus.

CEBU tilbyder primært behandling i forbindelse med forskellige forskningsprojekter, og vi anbefaler, at man orienterer sig på CEBU’s hjemmeside omkring aktuelle behandlingstilbud. Læs mere her.

Der er i perioder mulighed for at modtage behandling mod betaling. Behandlingen tager udgangspunkt i de evidensbaserede Cool Kids programmer, som – dokumenteret af CEBU - har god effekt hos børn og unge med angst. Læs mere om behandlingstilbuddet her.

Hvad er angst?
Angst er en normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer. Korte perioder med angst er almindelige hos børn. Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en sådan grad, at det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer barnets evne til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp. Om angst kan betragtes som et problem afhænger af:

 • Graden af angst (hvor svær den er)
 • Hvor vedholdende den er
 • Om angsten passer til alderen
 • I hvilken grad angsten påvirker barnets livsglæde og daglige aktiviteter

Angst kan ramme mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. En del børn med alvorlig angst vokser fra angsten med alderen eller får positive oplevelser, der kan hjælpe dem med at overkomme angsten. Nogle børn med svær angst vil imidlertid fortsætte med at blive begrænset i deres livsudfoldelse gennem hele livet.

Former for angst
Der er forskellige måder, hvorpå angst kan komme til udtryk hos børn. Børn med enkelfobier er bange for særlige ting eller situationer. De kan f.eks. være bange for bestemte dyr, at se blod, højder eller at flyve. Disse situationer, eller blot udsigten til dem, udløser stærk angst, og børnene kan typisk reagere med vrede, gråd, stivnen eller at klynge sig til forældrene.

Børn med separations- eller adskillelsesangst bekymrer sig om, at noget slemt skal ske med mor eller far eller med dem selv, når de ikke er sammen med deres kære. Derfor oplever de angst, når de er adskilt fra deres forældre, og de vægrer sig ofte mod at gå i skole, sove hos en kammerat eller deltage i lejrudflugter.

Børn med social angst er sky og tilbagetrukne sammen med andre, og de bekymrer sig meget om, hvad andre synes om dem. De undgår derfor mange sociale situationer, såsom fødselsdage, fester, sportsbegivenheder, at købe ting i forretninger eller at tale i telefon. De har ofte svært ved at etablere venskaber og føler sig derfor ensomme.

Børn med generaliseret angst er overdrevent bekymrede for en lang række områder af deres liv. De bekymrer sig f.eks. om deres skolegang, konkurrencer, sport, familien, sygdom og nye ting, der skal ske. De skal ofte beroliges med gentagne forsikringer og kan have fysiske symptomer såsom hoved- eller mavepine, kvalme og diarré.

Panikangst består i gentagne, uventede voldsomme angstanfald, der tilsyneladende kommer ud af den blå luft. Efter anfaldene bekymrer personen sig om, hvornår anfaldene kommer igen, eller om hvad der er årsagen til anfaldene. Ofte fører panikangst til undgåelse af steder og aktiviteter, hvor anfaldene ville være særligt ubehagelige, fordi det er vanskeligt at komme væk eller at få hjælp. Panikangst optræder sjældent i barndommen, men kan forekomme blandt unge.

Depression hænger ofte sammen med angst. Deprimerede børn kan være triste, uden energi, umotiverede, og selvbebrejdende. De kan føle, at de ikke har noget at se frem til. Mange børn har flere af disse problemer sammen, og de kan også have andre problemer såsom problemer med kammerater og med skolearbejde.

Hvordan ved jeg, om mit barn har angst?
Angste børn er ofte velopdragne og generer ofte ikke andre. De kan derfor let blive overset, fordi de ikke laver ballade og nødigt vil gøre opmærksom på sig selv. Selvom angst hos børn kan være svær at opdage, er der alligevel typer af adfærd, som forældre kan være opmærksomme på. Angste børn kan for eksempel:

 • Være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
 • Stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
 • Komme ud af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
 • Være enspændere, og kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved (som kan være ældre eller yngre end dem selv).
 • Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv.
 • Blive syge, når de skal præstere noget i skolen.
 • Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
 • Klynge sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
 • Være bekymret for, at ”dårlige ting” skal ske.
 • Være bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske hver mandag.
 • Undgå uvante situationer, blive syg, ikke møde op til eller udholde situationer, der er stressende.
 • Komme ud af balance, hvis en nær ven ikke er i skole.
 • Ofte stille ”hvad nu hvis” spørgsmål.
 • Være perfektionistiske, bruge overdrevent lang tid på lektier, fordi de skal laves perfekt.
 • Have svært ved at sove, tage lang tid om at falde i søvn eller vågne i løbet af natten og have brug for trøst fra forældrene (evt. sove i forældrenes soveværelse).
 • Jævnligt have hovedpine eller mavepine.
 • Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.
 • Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation.

Hvis dit barn har et eller flere af ovenstående problemer, kan det muligvis have gavn af vores behandlingstilbud. Se hvordan I kan kontakte CEBU herunder, hvis I ønsker et behandlingstilbud.

Hvordan kan CEBU kontaktes?
For skriftlige henvendelser til klinikken:
Udfyld kontaktformular på CEBU’s hjemmeside.

For telefonhenvendelser:
Ring til sekretariatet på tlf. 87 16 58 49 eller tlf. 87 16 58 48.

Behandlinger foregår på:
CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Universitetsparken
Bartholins Allé 13, Bygning 1343
8000 Aarhus C.

HJÆLP! Vi mangler
0
9
4
gaver á 200 kr. inden udgangen af 2019

HjerteSkru på gavometeret, støt vores arbejde og hjælp os ned på 0, så vi kan bevare retten til at modtage gaver, som kan trækkes fra i skat. Og så vi kan få købemoms retur.
Vi takker for dit bidrag!
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739